ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ლითონის შტამპის ნაწილების განზომილების სიზუსტეზე

ლითონის ჭედურობის სხვადასხვა ნაწილს აქვს განსხვავებული მოთხოვნები სიზუსტისთვის.სანამ ჩვენ ვაკმაყოფილებთ მომხმარებელთა სიზუსტის მოთხოვნებს და სრულყოფილად განვიხილავთ წარმოების ხარჯებს, ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ კვალიფიციური ჭედური ნაწილები.ლითონის ჭედური ნაწილების განზომილებიანი სიზუსტის გავლენის ფაქტორები ყველასთვის ცნობილი უნდა იყოს.მოდით ერთად შევხედოთ მას.

ლითონის ჭედური პროდუქტები ლითონის ჭედური ნაწილები

ლითონის ჭედური ნაწილების განზომილებიანი სიზუსტე ეხება განსხვავებას შტამპის ნაწილების რეალურ ზომასა და ძირითად ზომას შორის.რაც უფრო მცირეა განსხვავება, მით უფრო მაღალია ლითონის შტამპის ნაწილების განზომილებიანი სიზუსტე.

გავლენის ფაქტორები შემდეგია:

1. ლითონის ჭედური ჭურჭლის დამზადების სიზუსტე. ზოგადად რომ ვთქვათ, ჩამოსხმის ნაწილების უმეტესობა დამუშავებულია საშუალო მავთულით.თუ მომხმარებელს ესაჭიროება მაღალი სიზუსტის ჭედური ნაწილები, მან უნდა გამოიყენოს ნელი მავთულის დამუშავება

2. ჩაზნექილი და ამოზნექილი სასიკვდილო უფსკრული.

3. მასალის ელასტიური აღდგენა დაჭედვის შემდეგ. სხვადასხვა მასალის თვისებები განსხვავებულია, რაც გავლენას მოახდენს ჭედური ნაწილების ჭრილზე, კუთხესა და ბურღულზე.

4. წარმოების პროცესის ფაქტორები, როგორიცაა არასწორი განლაგება, მასალის არასტაბილური თვისებები, პრესის განსხვავებული წნევა, შტამპის სიჩქარე და ა.შ.

ახალი ამბები

ის შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად: ზუსტი კლასის და ჩვეულებრივი კლასის.ჩვეულებრივი ხარისხი არის სიზუსტე, რომლის მიღწევაც შესაძლებელია უფრო ეკონომიური საშუალებებით, ხოლო სიზუსტის ხარისხი არის სიზუსტე, რომლის მიღწევაც შესაძლებელია ჭედურობის ტექნოლოგიით.

ლითონის შტამპის ნაწილების ზედაპირის ხარისხი არ უნდა იყოს უფრო მაღალი, ვიდრე ნედლეულის ზედაპირის ხარისხი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მის მისაღწევად საჭიროა შემდგომი დამუშავების გაზრდა, რაც ზრდის წარმოების ღირებულებას.


გამოქვეყნების დრო: ივლის-26-2022
·